Bel voor een afspraak
06 533 44 606

Sport revalidatie en begeleiding

Sport revalidatie en begeleiding van Fit by Action Fysiotherapie bestaat uit verschillende onderdelen.

Begeleiding van sporters met fysieke klachten:
Na een gericht fysiotherapeutisch onderzoek bij de sporter wordt er door de fysiotherapeut een diagnose gesteld en aan de hand van die gegevens kan er een behandelplan worden samengesteld. Het behandelplan zal in eerste instantie bestaan uit het detoniseren van de hypertone spieren (ontspannen van de spieren). Daarna zal er via een gericht individueel trainingsprogramma de belastbaarheid van het aangedane gebied verder worden verbeterd. Als de belastbaarheid zodanig is verbeterd zal er worden overgegaan tot sportgerichte begeleiding. Kosten zijn op aanvraag.

Individuele trainingsbegeleiding:
In het eerste kennismakingsgesprek zullen de sporter- patiënt en de therapeut in onderling overleg een doelstelling vormen. Aan de hand van de gestelde doelen stellen we een individueel en sportspecifiek trainingsschema samen. Dit schema is gericht op zowel kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen als snelheid. Tijdens de trainingen zal er veel gewerkt worden met vrije gewichten. Op deze manier van trainen zal er naast de opbouw van kracht ook snel een verbetering van de coördinatie optreden. Kosten zijn op aanvraag.

Begeleiding van sportteams en sportevenementen:
Hierbij kan gedacht worden aan medische begeleiding tijdens evenementen, medische begeleiding bij verschillende takken van sport, zowel individueel als in teamverband, nationaal of internationaal, tijdens trainingen en- of wedstrijddagen. Kosten zijn op aanvraag.