Bel voor een afspraak
06 533 44 606

Privacyreglement

Persoonsgegevensbescherming en -verwerking in de praktijk van Fit by Action:

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze verordening geldt voor alle 28 Europese lidstaten. Op dat moment worden de rechten van alle burgers in Europa versterkt en uitgebreid. Vanaf 25 mei 2018 krijgt ook Fit by Action te maken met deze nieuwe privacywet. Ons privacybeleid is op die wet afgestemd. Zo hebben fysiotherapeuten en andere zorgverleners nieuwe verplichtingen waar het gaat om verwerking van uw elektronische patiëntengegevens.

In onderstaande link vindt u informatie hoe Fit by Action omgaat met het ​verwerken van uw elektronische patiëntgegevens.

Klik hiervoor de Privacy reglement van Fit by action