Bel voor een afspraak
06 533 44 606

Klachtenregeling

Sinds 1 januari 2017 is de de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) . De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen.
Hieronder vindt u de link die u meer informatie kan geven wanneer u een klacht heeft over uw fysiotherapeut.

1. Wat kunt u doen als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut? 2. Waar kunt u terecht met uw klacht?
3. Hoe kunt u een klacht indienen?

Klik hier voor de Klachtenregeling Fysiotherapie.pdf

Klik hier voor de Klachtenfolder.pdf