Bel voor een afspraak
06 533 44 606

Fysiotherapie op het werk

Het terug dringen van het ziekteverzuim is voor het bedrijfsleven van groot belang. Een van de manieren omdat te doen wordt u aangeboden door Fit by Action. Wij bieden u namelijk de mogelijkheid van Fysiotherapie op de werk vloer aan. Bedrijven als IBM Nederland, Beekwilder en Clifford Chance ondervinden al de voordelen van het werken met dit concept. Het werken met dit concept brengt voor de bedrijven enkele voordelen die we hieronder voor u op een rijtje zetten.

Korte wachttijden:
Er is geen verwijsbriefje van de huisarts meer nodig om naar de fysiotherapeut te gaan. Daardoor is het bijna direct mogelijk om de klant te onderzoeken en aan de hand van het onderzoek een gericht en individueel behandelplan samen te stellen. Binnen 48 uur zal het eerste onderzoek plaats vinden.

Minder verzuim uren:
Door uw medewerkers op locatie te behandelen zijn zij veel minder tijd kwijt aan reizen en is het zelfs mogelijk dat ze direct na de behandeling weer terug gaan naar de werkplek i.p.v. naar huis. Alleen hierdoor bespaart een bedrijf enorm veel tijd dat een medewerker niet productief kan zijn en daardoor bespaart het dus ook veel geld.

Snellere doorverwijzing:
Fit by Action beschikt over een gedegen netwerk van andere disciplines uit de gezondheidszorg zoals: bedrijfsartsen; huisartsen; sport artsen; ortho-manuele therapeuten; neurologen en orthopedische specialisten. Hierdoor zijn ook de wachttijden bij deze specialisten, bij een eventuele doorverwijzing, aanmerkelijk korter en is er een nauwe afstemming over de begeleiding van de klant.

Lagere drempel:
Door een goed contact met de bedrijfsartsen of de arbodienst van uw bedrijf en door de toegankelijkheid te vergroten worden klachten sneller opgespoord. De behandeling kan daardoor ook eerder plaatsvinden. Het is niet uitgesloten dat ernstige klachten daardoor voorkomen kunnen worden. Dit bevordert de beheersbaarheid en kan werknemers motiveren om weer snel aan het arbeidsproces deel te nemen.

Beter bewustzijn creëren:
Naast het oplossen van de klachten van de klant is het voor ons ook belangrijk dat er een beter bewustzijn ontstaat ten aanzien van het ontstaan van de klachten. Zodoende trachten we te voorkomen dat de klanten terug vallen in hun oude gewoonte en de klachten mogelijk weer zouden kunnen terug keren. Dit zal gedaan worden door de klant inzicht te geven in het ontstaan van de klachten en via een gericht oefenprogramma bestaande uit kracht, rek en ontspanningsoefeningen.