Bel voor een afspraak
06 533 44 606

Directe toegang fysiotherapie

Tegenwoordig kan men een afspraak maken bij de fysiotherapeut, zonder een verwijzing van de arts. Het doel is het mogelijk maken van een snellere aanpak van klachten, die met fysiotherapie te behandelen zijn.
Wanneer iemand zich, zonder verwijzing, meldt bij de fysiotherapeut vindt er eerst een screening plaats. Dit betekent dat de klachten van die persoon, in een kort gesprek, geëvalueerd worden, om te kijken of die ook daadwerkelijk behandelbaar zijn met fysiotherapie en of er geen eventueel achterliggende aandoeningen aanwezig zijn, die toch door een arts gezien moeten worden.
Wanneer de fysiotherapeut vindt dat de klacht door hem goed te behandelen is zal hij een afspraak maken of zonodig direct behandelen. Met instemming van de patiënt zal de huisarts van het in behandeling nemen op de hoogte worden gesteld.
Wanneer de fysiotherapeut twijfelt over het goed kunnen behandelen van die klacht, zal hij die persoon adviseren contact met de huisarts of specialist op te nemen en een korte, schriftelijke rapportage voor de huisarts opstellen.
Vergoeding
Directe toegang fysiotherapie wordt nagenoeg door iedere zorgverzekeraar vergoedt. Doordat de eerste behandeling uitgebreider is en gerapporteerd moet worden, wordt door verzekeringen een hoger tarief gehanteerd. Zie de pagina Tarieven en uw verzekering voor meer informatie.